Lokale privacy policy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Vergokan (Vergokan nv, Vergo Coating, Vergo Galva, OOO Vergokan), deel van Atkore, van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Vergokan Group zorg dragen voor uw gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 April 2018.

Rollen van Vergokan Group [1]

Vergokan Group is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Vergokan Group.

Vergokan Group zal als verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens.

Activiteiten van Vergokan Group

 • Productie en verkoop van kabeldraagsystemen;
  • Kabelgoten
  • Industriële vloerkanalen
  • Draadgoten
  • Kabelladders
  • Montagesystemen
  • Vloergootsystemen
 • Materiaal & oppervlaktebehandeling
  • Bescherming en verzinking van het materiaal
    

Website - Social media – Marketing

Vergokan Group NV beschikt over een website om u te informeren over onze producten.

Social media

Vergokan Group beschikt over een bedrijfspagina op LinkedIN, Facebook, Instagram, en Youtube. Deze worden enkel gebruikt voor business2business communicatie. Als betrokkene bent u vrij om Vergokan Group wel of niet te volgen via deze social media.

Gebruik van Cookies

Vergokan Group gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Onze website(s) maken gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website(s) correct te laten werken, cookies om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website(s), relevante aanbiedingen te doen, eventueel ook buiten onze website(s), en cookies van derden voor de inhoud en de werking van onze website(s) te verbeteren (o.a. Google Analytics, Hotjar).

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help of Tools in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.

Wanneer u op onze website surft, volgen wij uw surfgedrag voor analytische doeleinden, voor het optimaliseren van uw surfgemak en voor marketing doeleinden. Indien u niet wil dat deze gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden kan u melden, zie hieronder rubriek “rechten van de betrokkene”.

We gebruiken het Tawk.to-chatplatform dat wordt aangeboden en wordt beheerd door Tawk.to Ltd. De Tawk.to-cookie houdt bij op welke pagina de gebruiker zich bevindt, zodat de chat operator via live chat reactief de gebruiker te woord kan staan bij vragen.Tawk.to deelt geen informatie met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.tawk.to/terms-of-service/

 

 

Nieuwsbrieven

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwsbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. We vragen uw toestemming door het gebruik van een dubbele OPT-IN, daar kan u vrij de toestemming geven om onze nieuwsbrieven verder te ontvangen. Deze toestemming wordt geregistreerd en bijgehouden. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om uit te schrijven, in dat geval ontvang je geen verdere nieuwsbrieven. Uw contactgegevens blijven wel nog bewaard binnen onze CRM toepassing zodat we nog steeds de andere diensten kunnen blijven verzorgen.

Welke gegevens worden verzameld? [2]

Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).

Via onze website: https://www.vergokan.com/nl/Over+ons/Over+Vergokan/Contact kunnen medewerkers van bedrijven eveneens contact opnemen met Vergokan Group.

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

 • Bedrijf
 • Naam & voornaam
 • Functie
 • E-mailadres
 • Vast telefoonnummer / mobiel nummer

Via het tabblad Service & Support kan u steeds onze prijslijsten opvragen, daar vragen wij volgende gegevens van u op;

 • Naam & voornaam
 • Functie
 • Bedrijf
 • Adres
 • Postcode
 • Stad
 • Land
 • Emailadres

Waarom verzamelen we uw gegevens? [3]

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:

 • Professionele contacten via telefoon, Gsm, email enz.
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze seminaries, beurzen en kennisevents. Voor deze communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid
 • Verzorgen van opleidingen, coaching
 • Marketingactiviteiten

Hoe verzamelen wij uw gegevens? [4]

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulieren op onze website
 • Contacten op seminaries, beurzen en netwerkevents

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden? [5]

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

Overdracht aan derde partijen [6]

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Vergokan Group.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Vergokan Group. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.
 

Minimale gegevensverwerking [7]

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering

Vergokan Group doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? [8]

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? [9]

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens [10]
 • Recht op wijziging van gegevens [11]
 • Recht op gegevenswissing [12]
 • Recht op dataoverdracht [13]
 • Recht van bezwaar [14]
 • Recht op beperking van de verwerking [15]
 • GDPR - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via: VergokanPrivacy@atkore.com 

Contactgegevens [16]

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Vergokan Group. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

Verwerkingsverantwoordelijke: Vergokan Group

Meersbloem-Melden 16

9700 Oudenaarde

0032 55 31 83 35

vergokaninfo@atkore.com


Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door Vergokan Group gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Vergokan Group uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

https://www.privacycommission.be/nl/contact
 

 

[1] Artikel 5, lid 1(a)

[2] Artikel 13; artikel 12, lid 1

[3] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(b); artikel 12, lid 1

[4] Artikel 6

[5] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(a)

[6] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 19

[7] Artikel 13; artikel 5, lid 1(c); artikel 12, lid 1

[8] Artikel 5, lid 1(f); artikel 24 lid 1 en 2; artikel 32; artikel 5, lid 1(e); artikel 12, lid 1

[9] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(d); artikel 12, lid 1

[10] Artikel 15; artikel 12, lid 1

[11] Artikel 16; artikel 12, lid 1

[12] Artikel 17; artikel 12, lid 1

[13] Artikel 20; artikel 12, lid 1

[14] Artikel 21; artikel 13; artikel 22; artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(d)

[15] Artikel 18, lid 1(b); artikel 18, lid 1(c)

[16] Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1;