Go to Vergokan homepage

Infrastructuur

Bij infrastructuurprojecten zoals luchthavens, tunnels, stations, … worden zeer hoge eisen gesteld op vlak van veiligheid, flexibiliteit en duurzaamheid van kabeldraagsystemen. Ook hier is brandpreventie van cruciaal belang. Kabeldraagsystemen met functiebehoud behouden hun draagfunctie in geval van brand en dragen zodoende bij tot de blijvende werking van een installatie. Met ruim 35 jaar ervaring in de markt is Vergokan een betrouwbare partner die u de nodige technische ondersteuning geeft in dit domein.