Go to Vergokan homepage

Standaard uitvoering

  • Standaard uitvoering geëxpandeerd polystyreen
Wordt gemonteerd op de NEOT3 van het deksel op de hoogte van de afwerkingsvloer.
VEVP2: Voor rechthoekige deksels
- KDVIT2
- BDVITWD2

VEVP3: Voor vierkante deksels
- KDVIT3, KDVITV3
- BDVITWD3
- KDVITWD3, KDVITWDV3
- DVITWD3, DVITWDV3

Technische info

Product datasheet

Vragen?

Voor meer informatie, contacteer

vergokansales@atkore.com
+32 55 31 83 35